V průběhu devětatřiceti let činnosti hrálo v KODK jednu nebo více sezón cca 80 hráčů. Mezi jinými například: Dita Bláhová, Petr Buček, Tomáš Čapek, Lenka Drahotová (r. Pittauerová), Josef Hladký, Jana Hřebíková, Petr Janek, S. Kimura, R. Klimešová, Jaroslav Krušina, Tomáš Krušina, Jan Lenhart, Jiří Machalický, Jan Macháček, S. Mukada, Jiří Nohýnek, Jana Nohýnková, J iří Poslední, Ladislav Schneider, Ladislav Snop, dr. M. Svoboda, Věra Suchomelová, Matěj Šarboch, Václav Šarboch, J. Tomasová, J. Ujka, Jiří Velíšek, Y. Yoshimoto, S. Zdražilová – Vomáčková.

Členové orchestru, kteří hrají od roku 1976 doposud: Václav Mazáček, Jaroslava Mazáčková, Marcela Krušinová, Josef Štibinger, Vladislav Uher.

Aktuální obsazení KODK

1.housle: Viktor Mazáček, Hana Nohýnková, Eva Myšíková, Klára Pytelová, Pavel Jeník, Jan Racek

2.housle: Ivo Horňák, Vladislav Uher, Jan Matoušek, Jiří Vymazal, Václav Pavlík, Josef Štibinger, Zuzana Schneiderová, František Kubiš, Anežka Čiháková

viola: Jan Šarboch, Marie Kulichová, Fleischmannová Eliška, Marcela Krušinová 

violoncello: Emanuele Gadaleta,  Hedvika Boukalová, Jan Sedláček, Adam Šulc

kontrabas: Pavel Mazanec

cembalo: Jaroslava Mazáčková

dirigent: Václav Mazáček

První obsazení KODK v r.1976

1.housle: Jan Ujka, Jiří Nohýnek, Věra Suchomelová, Josef Štibinger, Jan Čepelák, Marika Ujková

2.housle: Josef Hladký, Tomáš Čapek, Marcela Krušinová, Růžena Klimešová, Otto Novotný, Vladislav Uher

viola: Václav Čepelák, Alois Hochmann, Marie Illeková

violoncello: Jaroslav Krušina, Jiří Velíšek, Daniel Matoška

kontrabas: Jan Lenhart

cembalo: Jaroslava Mazáčková

dirigent: Václav Mazáček

Vedoucí nástrojových skupin orchestru

viktor_mazacekViktor Mazáček – housle. Do orchestru přišel ve svých třinácti letech (1983), svůj první sólový debut – koncert a-moll A.Vivaldiho zaznamenal o rok později. Vystudoval pražskou konzervatoř ve třídě prof. Jaroslava Štětiny a AMU u prof. Ivana Štrause, AMU absolvoval v roce 1995. Během studií se též účastnil mistrovských kurzů Sommerakademie v rakouském Semmeringu. Od roku 1994 je jako profesionální hudebník zaměstnán v orchestru České filharmonie. Spolupracoval již s mnoha renomovanými ansámbly jako jsou např. Sukův komorní orchestr, Český komorní orchestr, aj. V poslední době vystupuje se soubory Art?, KONVERGENCE, Piazzola solists, Camerata Bohemica, Trio Accordo, Klavírní kvarteto českých filharmoniků. Zabývá se též hrou na autentické nástroje doby baroka (Capella Regia). Má k disposici nástroje českého mistra Emanuela Adama Homolky (z r. 1826) a vídeňského houslaře Georga Adama Krausche (1810). V KODK od r. 1990 zastává funkci koncertního mistra. S orchestrem často vystupuje sólově, nastudoval s ním a provedl několik koncertů Antonia Vivaldiho – m.j. „Čtvero ročních dob“, dále Koncert C-dur „Drážďanský“ od J.V.Stamice a řadu kratších koncertních kusů – např. Slavíkův koncert z hudby k pohádce „Císařův slavík“ od Václava Trojana, Finale pro housle a smyčcový orchestr Astora Piazzolly a další. S koncertním mistrem ČF Miroslavem Vilímcem provedl Dvojkoncert a-moll A.Vivaldiho, s kolegy ze skupiny prvních houslí Janem Jouzou a Janem Bublem zase Trojkoncert D-dur J.S.Bacha. Pro sezónu 2003/4 připravil s Petrem Jankem dvojkoncert J.Laburdy, v roce 2009 s Petrem Jankem a klavíristkou Evou Hutyrovou nastudovali Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr od Bohuslava Martinů.

Rozhovor Lubomíra Fendrycha s Viktorem Mazáčkem o práci v symfonickém orchestru (Neviditelný pes, 27.8.2002, rubrika Hudba a zvuk) Rozhovor s Viktorem Mazáčkem

e-mail E-mail – Viktor Mazáček: mazacekv@seznam.cz

ivo_hornakIvo Horňák – housle. Po maturitě na gymnáziu ve Slaném absolvoval studium houslové hry na Státní konzervatoři v Praze ve třídě prof. J.Štětiny a prof. B.Purgera. Od roku 1989 se věnuje komorní hudbě a s různými hudebními tělesy vystupoval téměř ve všech evropských zemích. Je zakladatelem a zároveň výkonným ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící a producentem a editorem několika CD (Hudba slánských piaristů, Varhany znějící…) Jeho hudební aktivity úzce souvisejí s jeho prací pro město Slaný (zástupce vedoucího odboru kultury MěÚ). Členem Komorního orchestru Dvořákova kraje je od roku 1984.

Jan Šarboch – viola.

Emanuele Gadaleta – violoncello.

jaroslava_mazackovaJaroslava Mazáčková – cembalo, keyboard. Zakládající členka KODK. Původním povoláním hudebnice – vystudovala Konzervatoř v Praze obor klavír, působila několik let jako učitelka klavíru na LŠU v Kralupech nad Vltavou a v Praze. V letech 1980-94 pracovala jako úřednice a sekretářka nejprve na MTTÚ Praha, později – do r.2002 – v IPB bance. S KODK sólově provedla klavírní koncert A. Bendy, jako hráčka continua doprovází zejména ve skladbách barokních skladatelů. Tato – dříve užší – repertoárová oblast se v posledních letech rozšiřuje především díky použití moderního keyboardu s jeho varhanními rejstříky, což umožňuje orchestru provádět i skladby, ve kterých jsou předepsány varhany: Vánoční mše J. J. Ryby, Stabat Mater J. B. Pergolesiho, Ave Maria J. S. Bacha / Ch. Gounoda v úpravě pro housle, varhany a smyčce, Slavíkův koncert V. Trojana a jiné.


Komentáře

Členové orchestru — 1 komentář

  1. Zpětný ping:Aktualizováno : koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje – Nelahozeves

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>