První koncertní sezóna 1976-1977

Komorní orchestr Dvořákova kraje byl založen 7.9.1976.
Dirigentem se stal Václav Mazáček, člen České Filharmonie.
Ve výboru orchestru byli Václav Mazáček, Josef Hladký, Josef Štibinger, Jaroslav Krušina a Jan Ujka.

První koncert se konal 12.dubna 1977 ve Společenském domě Vltava v Kralupech nad Vltavou v obsazení:

1.housle: Jan Ujka, Jiří Nohýnek, Věra Suchomelová, Josef Štibinger, Jan Čepelák, Marika Ujková
2.housle: Josef Hladký, Tomáš Čapek, Marcela Krušinová, Růžena Klimešová, Otto Novotný, Vladislav Uher
viola: Václav Čepelák, Alois Hochmann, Marie Illeková
violoncello: Jaroslav Krušina, Jiří Velíšek, Daniel Matoška
kontrabas: Jan Lenhart
cembalo: Jaroslava Mazáčková
dirigent: Václav Mazáček

 
Druhá koncertní sezóna 1977-1978

V listopadu r. 1977 byl orchestr vyslán na přehlídku do Příbrami, kde byl vybrán na celonárodní přehlídku orchestrů do Prachatic.
Ukázky z programu orchestru vysílal Československý rozhlas dne 28.12.1977.

Pokračování v obrazové části zde nebo v přehledu programů koncertů zde