Komorní orchestr Dvořákova kraje je složený z hráčů na smyčcové nástroje, kteří pocházejí z Kralup nad Vltavou, Roztok, Slaného, Veltrus a Prahy. Přičemž naprostá většina z nich nejsou hudební profesionálové.

Uměleckým vedoucím orchestru je prof. Václav Mazáček, dnes již emeritní člen České filharmonie. Orchestr vznikl na podzim roku 1976 v Kralupech nad Vltavou. Od svého založení uspořádal orchestr téměř šest set vystoupení, na kterých provedl kolem stovky různých skladeb světových mistrů baroka, klasicismu, romantismu, avšak do svých vystoupení pravidelně zařazuje také díla soudobých autorů.

S orchestrem spoluúčinkovalo již více než osmdesát profesionálních sólistů (většinou členů České filharmonie) a jako sólisté KODK také nezřídka vystupují někteří z jeho stálých členů. Pod vedením prof. Václava Mazáčka dosáhlo toto neprofesionální těleso výborné interpretační úrovně a dnes právem patří mezi přední neprofesionální ansámbly v České republice. Dokladem toho je například 1.místo v soutěžní přehlídce neprofesionálních souborů v Praze, která byla v květnu 1993 uspořádána za účelem výběru a práva účasti na Evropském festivalu komorních souborů v roce 1994 v Brně.

Komorní orchestr Dvořákova kraje vytvořil několik nahrávek ve studiu Českého rozhlasu v Praze, několik koncertů bylo Českým rozhlasem Praha odvysíláno živě. Orchestr účinkoval i v několika pořadech České televize (např. Vivat musica v r. 1990, Adventní koncert 1999, Talichův Beroun 2000, Noc s Andělem 2006). V roce 1994 natočil svůj první kompaktní disk, který byl příznivě přijat i odbornou kritikou. V letech 1993-2008 absolvoval orchestr několik úspěšných turné do Francie, zájezd do Holandska, Maďarska, Rakouska, Německa a na Slovensko.

Hudební minulost Kralupska je velmi bohatá, přestože Kralupy jako město oslavily v roce 2002 teprve stoleté výročí založení. Například počátkem roku 1914 proběhlo v Kralupech první vystoupení místního Orchestrálního sdružení. Pod vedením dirigenta J. Ždímala měl tehdejší orchestr 58 členů. Z dochovaného seznamu lze napočítat 36 hráčů z Kralup a zbytek byl z nejbližšího okolí.

Na jaře 1914 vystoupilo toto sdružení v rozšířeném počtu 68 členů. Od roku 1954 existoval v Kralupech Orchestr Dvořákova kraje, který vedl tehdejší ředitel hudební školy Vratislav Šimůnek. Tento orchestr umožnil aktivní muzicírování desítkám hráčů na různé nástroje a byl obohacením tehdejšího místního i regionálního kulturního života. Na tyto muzikantské tradice města Kralup a jeho přilehlého regionu tedy navázal v roce 1976 nově založený Komorní orchestr Dvořákova kraje. Orchestr v době před revolucí organizačně spadal pod KaSS Kralupy, později nad ním – již jako nad občanským sdružením – přejal záštitu Městský úřad města Kralupy nad Vltavou. Dirigent Václav Mazáček jménem orchestru i svým děkuje za tuto podporu Zastupitelstvu města Kralupy nad Vltavou v čele s panem starostou.

Naše poděkování není jen formální, ale opravdové. Dobře známe materiální a finanční situaci u jiných neprofesionálních orchestrů. A proto si velmi vážíme pomoci města Kralupy pro zabezpečení zkoušek, zájezdů i propagace, které se nám dostává. Svými výkony se snažíme vrátit městu alespoň hudbou to, co pro nás dělá. Děkujeme též Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou i Kruhu přátel hudby za příjemnou spolupráci. Jsme velice rádi, že činnost KODK prospívá i Asociaci Banyuls – Kralupy, v jejímž čele stojí naši francouzští přátelé – Blanka a Yvon Berta Maillol a Jean Rede.

KODK27042015-01


Komentáře

Orchestr — Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>